Nove delatnosti koje će biti oslobođene obaveze evidentiranja prometa preko elektronskog fiskalnog uređaja

Datum objave: 03-12-2021


U "Službenom glasniku RS", broj 117/2021, objavljena je Uredba o izmenama Uredbe o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja (u daljem tekstu: Uredba), kojom su izvršene promene na osnovu kojih, pored ranije propisanih, ne postoji obaveza evidentiranja prometa na malo i primljenih avansa ni kod sledećih delatnosti:

  • 51.10 - Vazdušni prevoz putnika u delu koji se odnosi na međunarodni prevoz putnika;
  • 52.21 - Uslužne delatnosti u kopnenom saobraćaju u delu koji se odnosi na naplatu i održavanje:
    • - puteva, mostova i tunela,
    • - parkirališta ili garaža, parkirališta za bicikle, zimskog smeštaja prikolica i dr. koja se naplaćuju putem trećih lica, odnosno telekomunikacionih operatora;
  • 92 - Kockanje i klađenje u delu koji se odnosi na igre na sreću čiji je priređivač Državna lutrija Srbije, kao i za igre na sreću za koje priređivač u elektronskoj formi dostavlja podatke o izvršenom prometu organu nadležnom za igre na sreću, u skladu sa propisima.

Sledeća izmena se odnosi na delatnosti iz važećeg Zakona o komunalnim delatnostima, za koje takođe ne postoji obaveza evidentiranja prometa na malo i primljenih avansa preko elektronskog fiskalnog uređaja, izuzimajuću sledeće delatnost: upravljanje grobljima i sahranjivanje; pogrebne delatnosti; pružanja usluga na pijacama i to: izdavanje u zakup objekata, tezgi i prostora na njima, a dodaje se i delatnost upravljanje javnim parkiralištima koja se ne naplaćuju putem trećih lica, odnosno telekomunikacionih operatora.

Istovremeno, kod delatnosti 96.09 - Ostale nepomenute lične uslužne delatnosti, ne postoji obaveza evidentiranja prometa na malo i primljenih avansa preko elektronskog fiskalnog uređaja kod aktivnosti čistača cipela i nosača (ali ne i delatnosti lica za naplatu parkiranja automobila, kao što je početno bilo propisano).

Uredbom je propisano da su obveznici fiskalizacije koji, u skladu sa Uredbom o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja ("Službeni glasnik RS", broj 32/2021) i ovom uredbom, nisu oslobođeni obaveze evidentiranja prometa na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja, dužni da do 30. aprila 2022. godine usklade svoje poslovanje sa odredbama Zakona o fiskalizaciji ("Službeni glasnik RS", br. 153/2020 i 96/2021) i podzakonskim aktima donetim na osnovu tog zakona.

Ova uredba stupa na snagu 11. decembra 2021. godine.