Nove hitne ispravke SEF-a i (ažurirano) Interno tehničko uputstvo - verzija od 17. juna 2022. godine

Datum objave: 20-06-2022


Na zvaničnoj internet stranici, www.efaktura.gov.rs, objavljene su nove hitne ispravke Sistema elektronskih faktura i u skladu sa njima objavljeno je ažurirano Interno tehničko uputstvo - verzija od 17. juna 2022. godine.

Hitne ispravke u Sistemu elektronskih faktura odnose se na sledeće:

  • Dodat je novi status "Ponovo obavešteni" na strani primaoca elektronske fakture (strana 219. Internog tehničkog uputstva);
  • Ukinuto je automatsko selektovanje polja "Pošalji u CRF". Korisnici su u obavezi da samostalno obeleže polje "Pošalji u CRF", ukoliko je neophodno obavezu registrovati u CRF-u (strana 204. Internog tehničkog uputstva);
  • Ukinuto je automatsko umanjenje i automatsko uvećanje obaveze u CRF-u, ukoliko korisnik pošalje knjižno odobrenje, odnosno knjižno zaduženje vezano za fakturu koja je prethodno registrovana u CRF-u. Sada korisnik ima obavezu da ručno umanji, odnosno uveća obavezu registrovanu u CRF-u;
  • Korisnici javnih sredstava više neće moći da izvrše postupak asignacije na ulaznim elektronskim fakturama, već isti mogu da sprovedu u CRF-u (strana 225. Internog tehničkog uputstva). Objašnjenja o asignaciji u CRF-u nalaze se na linku: https://crf.trezor.gov.rs/docs/user/invoices/assign/;
  • Omogućen je unos više od 100 karaktera u polju "Naziv" na nivou stavke dokumenta;
  • Korisnik sa ulogom "Revizor" može da preuzme PDF prikaz fakture;
  • Korigovana je kalkulacija na nivou stavke dokumenta kada je popust manji od 1%;
  • Omogućen je unos svih karaktera u polje "Bankovni račun";
  • Dodato je dugme za preuzumanje PDF prikaza dokumenta na strani pošiljaoca, za dokument u statusu "Storno".