Nove hitne ispravke SEF-a i novo (ažurirano) Interno tehničko uputstvo - verzija od 10. juna 2022. godine

Datum objave: 10-06-2022


Na sajtu Ministarstva finansija (www.efaktura.gov.rs) dato je Ažurirano interno tehničko uputstvo - verzija od 10. juna. Kratak pregled ovih hitnih ispravki SEF-a dajemo u nastavku:

 • Korigovan tekst za poresku kategoriju "E" na PDF prikazu fakture - prikazuje se sledeći sadržaj: "Poresko oslobođenje bez prava na odbitak prethodnog poreza po Zakonu o PDV"
 • Osnov za oslobođenje/izuzeće od PDV-a "PDV-RS-61" je iz poreske kategorije Z premešten u poresku kategoriju O
 • Korišćena je pogrešna adresa kompanije na PDF-u
 • Uklonjen podatak o poštanskom broju za budžetske korisnike, pošto isti ne postoji u registru KJS u Trezoru
 • Odbijanje Knjižnog odobrenja/zaduženja na strani primaoca nije ažuriralo iznose na izvornoj fakturi na CRF-u
 • Pošiljalac fakture nije mogao da skine PDF
 • Rešavanje greške "Inactive authorization code received from token request"
 • Gubilo se dugme za preuzimanje fajla, kada je dokument poslat sa prilogom
 • Kalkulacija PDV-a nije bila tačna kada je navedeno više od jednog proizvoda
 • Nije se prikazivala korektna poruka greške na strani pošiljaoca kada se pravi Knjižno odobrenje/zaduženje za fakturu iz prethodnog perioda koja nije na CRF-u
 • Nije bio dobar template za email cancel (e-mail za otkazivanje fakture)
 • Sklonjena validacija za period između datuma prometa i datuma dospeća
 • Rešen problem sa generisanjem duplih zapisa faktura na strani primaoca
 • Skinut limit na dužini naziva i cene po jedinici mere kod dodavanja novog proizvoda u šifarnik proizvoda
 • Neke kategorije oslobođenja od PDV-a nisu se prikazivale ispravno na PDF-u
 • Pošiljalac nije mogao da vidi kompletan broj avansa u sekciji avansi
 • Kad se preko API šalje XML sa identifikatorom objekta, on nije prikazivan na detaljima fakture i u PDF-u
 • Link za avanse registrovane na SEF-u nije radio
 • Nije se prikazivao iznos u detaljima dokumenta za B2B fakture
 • Korisnik je mogao da dodaje avans sa istim brojem dva puta
 • Fakture u statusu "Nova" se nisu prikazivale u listi izlaznih faktura
 • Datum plaćanja na konačnom računu koji se odnosi na datum plaćanja avansa se pomerao za jedan dan, kad se radi preko API-ja
 • Greška kod referenciranja Knjižnog odobrenja/zaduženja na fakturu koja je u CRF, a nije u SEF-u
 • Iznos fakture je bio - 1 posle asignacije ili otkazivanja asignacije
 • Na zbirnoj evidenciji PDV-a, PDV nije dobro obračunat ako osnovica sadrži cifru 2
 • Stajala je pogrešna poruka greške kod izlazne fakture u statusu "Nacrt" Sistem elektronskih faktura - Detalji nove hitne ispravke Str 5 od 5 10.06.2022
 • Omogućen unos broja računa pošiljaoca bez ograničenja broja karaktera
 • Izmenjena logika kod generisanja UBL-a za matični broj budžetskih korisnika
 • Omogućeno dodavanje avansa kod pojedinačne evidencije PDV-a