Nove ispravke SEF-a i ažurirano Interno tehničko uputstvo - 20. oktobar 2022. godine

Datum objave: 26-10-2022


Na sajtu Ministarstva finansija (www.efaktura.gov.rs) objavljeno je ažurirano Interno tehničko uputstvo - verzija od 20. oktobra 2022. godine prema kome je omogućena  registracija i logovanje nerezidenata kao poreskih punomoćnika, podacima iz Poreske uprave, unosom "Broja pasoša" ili "Broja lične karte stranog lica". Navedena izmena u aplikaciji prikazana je na stranicama 178 -179 Internog tehničkog uputstva.