Novi iznosi prosečnih ponderisanih maloprodajnih cena i minimalnih akciza na duvanske prerađevine

Datum objave: 27-06-2020


U "Službenom glasniku RS", broj 91/2020 objavljena je Odluka o iznosima prosečnih ponderisanih maloprodajnih cena i minimalnih akciza na duvanske prerađevine koja stupa na snagu 27. juna 2020. godine i kojom se utvrđuju iznosi prosečne ponderisane maloprodajne cene cigareta, duvana za pušenje i ostalih duvanskih prerađevina (rezani duvan, duvan za lulu i duvan za žvakanje) i minimalne akcize na cigarete, duvan za pušenje i ostale duvanske prerađevine (rezani duvan, duvan za lulu, duvan za žvakanje i burmut).

Novi iznosi prosečnih ponderisanih maloprodajnih cena i minimalnih akciza na cigarete, duvan za pušenje i ostale duvanske prerađevine su:

VRSTA DUVANSKIH PRERAĐEVINA

Iznos prosečne ponderisane maloprodajne cene

Iznos minimalne akcize

Cigarete

274,24 din./pak.

164,23 din./pak

Rezani duvan

11.113,90 din./kg

5.748,05 din./kg

Duvan za lulu

13.388,76 din./kg

5.757,17 din./kg

Duvan za žvakanje

40.872,24 din./kg

17.575,06 din./kg

Burmut

 

5.800,00 din./kg

Danom stupanja na snagu ove odluke prestaju da važe Odluka o iznosima prosečnih ponderisanih maloprodajnih cena i minimalnih akciza za duvanske prerađevine ("Službeni glasnik RS", broj 12/2019) u delu koji se odnosi na iznose prosečne ponderisane maloprodajne cene cigareta, duvana za pušenje i ostalih duvanskih prerađevina (rezani duvan i duvan za lulu) i Odluka o iznosima minimalnih akciza za duvanske prerađevine ("Službeni glasnik RS", broj 51/2019).