Novi iznosi prosečnih ponderisanih maloprodajnih cena i minimalnih akciza za duvanske prerađevine

Datum objave: 20-02-2021


U "Službenom glasniku RS", broj 15/2021 objavljena je Odluka o iznosima prosečnih ponderisanih maloprodajnih cena i minimalnih akciza za duvanske prerađevine koja stupa na snagu 20. februara 2021. godine i kojom se utvrđuju iznosi prosečne ponderisane maloprodajne cene cigareta i duvana za pušenje i ostalih duvanskih prerađevina (rezani duvan, duvan za lulu i duvan za žvakanje) i minimalne akcize za cigarete i duvan za pušenje i ostale duvanske prerađevine (rezani duvan, duvan za lulu, duvan za žvakanje i burmut).

Novi iznosi prosečnih ponderisanih maloprodajnih cena i minimalnih akciza na cigarete i duvan za pušenje i ostale duvanske prerađevine su:

VRSTA DUVANSKIH PRERAĐEVINA

Iznos prosečne ponderisane maloprodajne cene

Iznos minimalne akcize

Cigarete

293,14 din./pak.

173,49 din./pak

Rezani duvan

11.610,46 din./kg

6.072,15 din./kg

Duvan za lulu

13.779,39 din./kg

6.072,15 din./kg

Duvan za žvakanje

52.276,34 din./kg

22.478,83 din./kg

Burmut

-

6.072,15 din./kg

Danom stupanja na snagu ove odluke prestaju da važe Odluka o iznosima prosečnih ponderisanih maloprodajnih cena i minimalnih akciza za duvanske prerađevine ("Službeni glasnik RS", broj 91/2020) u delu koji se odnosi na iznose prosečne ponderisane maloprodajne cene cigareta i duvana za pušenje i ostalih duvanskih prerađevina (rezani duvan i duvan za lulu) i Odluka o iznosima minimalnih akciza za duvanske prerađevine ("Službeni glasnik RS", broj 104/2020).