NOVI IZNOSI REPUBLIČKIH ADMINISTRATIVNIH TAKSI OD 1. JULA 2017. GODINE

Datum objave: 04-07-2017


 

Pregled usklađenih iznosa iz Tarife republičkih administrativnih taksi koji se primenjuju od 1. jula 2017. godine objavljen je u "Službenom glasniku RS", broj 61/2017.

 

S tim u vezi, ukoliko poreski obveznik uloži žalbu na prvostepeno rešenje - za žalbu organu, dužan je da od 1. jula 2017. godine plati taksu iz Odeljka A - Takse za spise i radnje organa u Republici Srbiji iz Tarifnog broja 6 - Pravni lekovi u iznosu od 460,00 dinara, umesto dosadašnjih 440,00 dinara.

 

Uporedni pregled usklađenih iznosa koji se primenjuju do 1. jula 2017. godine i od 1. jula 2017. godine možete pogledati ovde.