NOVI PRAVILNIK KOJIM SE BLIŽE UREĐUJU SADRŽINA OBAVEŠTENJA, RAČUNA I EVIDENCIJA KOD PROMETA INVESTICIONOG ZLATA

Datum objave: 24-03-2018


 

U "Službenom glasniku RS", broj 23/2018 objavljen je Pravilnik o načinu i postupku dostavljanja obaveštenja o opredeljenju za obračunavanje PDV za promet investicionog zlata, sadržini računa za promet investicionog zlata i sadržini evidencije o tom prometu čije odredbe stupaju na snagu 24. marta 2018. godine.

 

Pravilnikom je, između ostalog, bliže uređeno sledeće:

 

- način, postupak dostavljanja i sadržina obaveštenja koje obveznik PDV dostavlja nadležnom poreskom organu u kome se opredeljuje da će na promet investicionog zlata koji vrši drugom obvezniku PDV obračunavati PDV;

- sadržina računa za promet investicionog zlata za koji ne postoji obaveza obračunavanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV;

- sadržina računa za promet investicionog zlata za koji obavezu obračunavanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV ima obveznik PDV kojem je izvršen promet investicionog zlata;

- evidencije koje je dužan da vodi obveznik PDV koji vrši promet investicionog zlata i njihova sadržina i dr.

 

Obveznik PDV koji se opredeli da će na promet investicionog zlata koji će vršiti od 1. aprila 2018. godine obračunavati PDV, dužan je da nadležnom poreskom organu zaključno sa 31. martom 2018. godine dostavi obaveštenje o opredeljivanju za obračunavanje PDV na promet investicionog zlata.

 

Detaljnije o ovom Pravilniku možete se informisati od 26. marta u elektronskom paketu IPC.FiP, online aplikaciji ipcpropisi.rs, kao i u štampanom izdanju časopisa Revizor br. 8.