NOVI PRAVILNIK O OBRASCIMA TROMESEČNIH IZVEŠTAJA O REALIZACIJI GODIŠNJEG, ODNOSNO TROGODIŠNJEG PROGRAMA POSLOVANJA JAVNIH PREDUZEĆA

Datum objave: 15-04-2016


U "Službenom glasniku RS", broj 36 od 8. aprila 2016 . godine, objavljen je Pravilnik o obrascima tromesečnih izveštaja o realizaciji godišnjeg, odnosno trogodišnjeg programa poslovanja javnih preduzeća, koji je stupio na snagu 9. aprila 2016. godine. Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestao je da važi Pravilnik o obrascima tromesečnih izveštaja o realizaciji godišnjeg programa poslovanja javnih preduzeća i zavisnih društava kapitala čiji je osnivač to preduzeće ("Službeni glasnik RS", br. 36/2013, 27/2014 i 38/2015).

Ministarstvo privrede, Sektor za kontrolu, nadzor i upravne poslove u oblasti javnih preduzeća i privrednih registara, prati poslovanje javnih preduzeća i društva kapitala koja obavljaju delatnost od opšteg interesa.

U skladu sa tim, Ministarstvo privrede je donelo navedeni Pravilnik o obrascima tromesečnih izveštaja o realizaciji godišnjeg, odnosno trogodišnjeg programa poslovanja javnih preduzeća  i Uputstvo o načinu dostavljanja izveštaja o realizaciji godišnjih, odnosno trogodišnjih planova i objavilo na svojoj internet stranici.

Uputstvo i Obrasce koje je nepohodno popuniti i dostaviti prilikom izveštavanja, mogu se preuzeti ovde.