NOVI RAČUNI ZA UPLATU JAVNIH PRIHODA

Datum objave: 02-12-2015


U skladu sa Pravilnikom o izmenama i dopunama Pravilnika o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa ("Službeni glasnik RS", br. 97/2015), koji je stupio na snagu 29.11.2015. godine propisani su novi računi za uplatu javnih prihoda po osnovu konverzije prava korišćenja u pravo svojine i to:

 

- 840-742126834-71 - Naknada po osnovu konverzije prava korišćenja u pravo svojine u korist Republike,

 

- 840-742137843-51 - Naknada po osnovu konverzije prava korišćenja u pravo svojine u korist autonomne pokrajine.

 

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa je stupio na snagu 29.11.2015. godine.