Novi rok za subvencije za nabavku fiskalnih uređaja

Datum objave: 11-03-2022


U "Službenom glasniku RS", broj 32/2022 objavljena je Uredba o utvrđivanju Programa finansijske podrške obveznicima fiskalizacije za usklađivanje poslovanja sa zakonom kojim se uređuje fiskalizacija (u daljem tekstu: Uredba), kojom se utvrđuje Program finansijske podrške obveznicima fiskalizacije za usklađivanje poslovanja sa zakonom kojim se uređuje fiskalizacija.

Javni poziv za podnošenje Izjave o zainteresovanosti za finansijsku podršku za fiskalizaciju, po ovom programu, biće objavljen na zvaničnoj internet stranici Ministarstva privrede www.privreda.gov.rs, a obveznik fiskalizacije Poreskoj upravi podnosi Izjavu o zainteresovanosti za finansijsku podršku za fiskalizaciju preko portala ePorezi, počev od 15. marta 2022. godine i zaključno sa 5. aprilom 2022. godine (nakon što mu Poreska uprava dodeli jedinstvenu oznaku poslovnog prostora i poslovne prostorije za koje podnosi izjavu o zainteresovanosti).

Obveznici fiskalizacije koji su ostvarili pravo na finansijsku podršku za fiskalizaciju po osnovu prethodne uredbe i obveznici fiskalizacije koji će ostvariti pravo na finansijsku podršku za fiskalizaciju po ovoj uredbi, gube pravo na finansijsku podršku ukoliko ne započnu da vrše promet na malo najkasnije do 1. oktobra 2022. godine, u poslovnom prostoru i prostoriji za koju je dodeljena finansijska podrška za fiskalizaciju, i to u iznosu koji se odnosi na finansijsku podršku koja je dobijena u vezi sa poslovnim prostorom i poslovnom prostorijom u kome nije evidentirao promet na malo.

Ova uredba stupa na snagu 11. marta 2022. godine.