NOVI USKLAĐENI DINARSKI IZNOSI AKCIZA

Datum objave: 01-02-2017


Od danas, 1. februara 2017. godine u primeni su novi USKLAĐENI DINARSKI IZNOSI AKCIZA iz člana 9. stav 1. tačka 1), tačka 2) alineja treća, tačka 3) alineja četvrta, tačka 4), tačka 5) alineja četvrta, tačka 6) i tačka 7) alineja treća, člana 9. stav 5. tačka 1) podtačka (1) alineja treća, podtačka (4) alineja prva, podtač. (5) i (6), tačka 2), tačka 3) podtačka (1) alineja treća, podtačka (2) alineja prva, podtačka (3), tač. 4), 5) i 6), člana 12a, čl. 14 i 14a i člana 40g Zakona o akcizama godišnjim indeksom potrošačkih cena u 2016. godini.

Detaljnije o ovome možete pogledati u našem elektronskom izdanju IPC.FiP.