NOVI USKLAĐENI DINARSKI IZNOSI ZA REFUNDACIJU PDV ZA KUPOVINU HRANE I OPREME ZA BEBE

Datum objave: 01-02-2017


Usklađeni dinarski iznosi za refundaciju PDV za kupovinu hrane i opreme za bebe koji se primenjuju od 1. februara 2017. godine su:

 

1) iz člana 56b stav 2. tačka 1):

 

- ukupan neto prihod roditelja, odnosno staratelja bebe u godini koja prethodi godini u kojoj se podnosi zahtev za refundaciju PDV za kupovinu hrane i opreme za bebe, ostvaren u iznosu manjem od: 1.028.970,29

 

- ukupna imovina roditelja, odnosno staratelja bebe na koju se plaća porez na imovinu u skladu sa propisima kojima se uređuju porezi na imovinu manja od: 25.081.150,62

 

2) iz člana 56b stav 3:

 

- pravo na refundaciju PDV za kupovinu hrane i opreme za bebe, za bebu starosti do dve godine, može se ostvariti do iznosa od:  75.029,08

 

- u prvoj godini starosti bebe do: 42.873,76

 

- u drugoj godini starosti bebe do: 32.155,32