NOVI USKLAĐENI DINARSKI IZNOSI ZA REFUNDACIJU PDV ZA KUPOVINU HRANE I OPREME ZA BEBE

Datum objave: 15-02-2018


Usklađeni dinarski iznosi za refundaciju PDV za kupovinu hrane i opreme za bebe koji se primenjuju od 15. februara 2018. godine su:

 

1) iz člana 56b stav 2. tačka 1):

- ukupan neto prihod roditelja, odnosno staratelja bebe u godini koja prethodi godini u kojoj se podnosi zahtev za refundaciju PDV za kupovinu hrane i opreme za bebe, ostvaren u iznosu manjem od: 1.059.839,40

- ukupna imovina roditelja, odnosno staratelja bebe na koju se plaća porez na imovinu u skladu sa propisima kojima se uređuju porezi na imovinu manja od: 25.833.585,14

 

2) iz člana 56b stav 3:

- pravo na refundaciju PDV za kupovinu hrane i opreme za bebe, za bebu starosti do dve godine, može se ostvariti do iznosa od: 77.279,95

- u prvoj godini starosti bebe do: 44.159,97

- u drugoj godini starosti bebe do: 33.119,98