NOVI ZAKONI IZ OBLASTI ZDRAVSTVA

Datum objave: 23-11-2017


Set zakona iz oblasti zdravstva, odnosno Zakon o medicinskim sredstvima i Zakon o dopunama Zakona o zdravstvenoj dokumentaciji i evidencijama u oblasti zdravstva objavljeni su u "Službenom glasniku RS", broj 105/2017. godine od 23.11.2017. godine.

 

Zakon o medicinskim sredstvima stupa na snagu 1. decembra 2017. godine, a primenjuje se od 2. decembra 2018. godine, dok dopune Zakona o zdravstvenoj dokumentaciji i evidencijama u oblasti zdravstva stupaju na snagu i primenjuju se od 24.11.2017. godine.