Novo ograničenje cena kristal šećera

Datum objave: 27-05-2022


U "Službenom glasniku RS", broj 61/2022 objavljena je Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o ograničenju visine cena osnovnih životnih namirnica (u daljem tekstu: Uredba) koja stupa na snagu 27. maja 2022. godine.

Izmenom ove uredbe, za kristal šećer više se ne primenjuje ograničenje cana koje su važile na dan 15. novembar 2021. godine, ali su istovremeno, novim članom 1b, propisane i nove maksimalne cene.

U skladu sa navedenim, cene kristal šećera (proizvođačke cene i cene u trgovini na veliko i malo) propisane su na sledečem nivou:

  • Maksimalna maloprodajna cena kristal šećera po kilogramu, u svim pakovanjima, ne sme prelaziti 89,99 dinara;
  • Maksimalna proizvođačka cena kristal šećera, u pakovanjima od jednog kilograma, pet kilograma i deset kilograma, ne sme prelaziti 73,00 dinara po kilogramu;
  • Maksimalna proizvođačka cena kristal šećera za sva ostala pakovanja ne sme prelaziti 81,00 dinar po kilogramu.

Istovremeno, prema novom članu 2a trgovci na veliko koji kupuju kristal šećer, po ceni i u pakovanjima od jednog kilograma, pet kilograma i deset kilograma, dužni su da ga distribuiraju u trgovinu na malo u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora o kupoprodaji.