Obaveštenje na sajtu Poreske uprave o novim šiframa vrste prihoda kod podnošenja poreske prijave za porez po odbitku – Obrazac PPP-PD

Datum objave: 05-09-2018


Poreska uprava je u skladu sa Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana ("Službeni glasnik RS", broj 113/2017), Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje ("Službeni glasnik RS", broj 113/2017) i Pravilnikom o izmenama i dopunama Pravilnika o poreskoj prijavi za porez po odbitku ("Službeni glasnik RS", broj 20/2018), omogućila tehničku podršku za podnošenje pojedinačne poreske prijave za porez po odbitku (na obrascu PPP-PD) sa novim šiframa vrste prihoda 211, 634, 635, 636 i 637.

Obaveštenje Poreske uprave o korišćenju novih šifara možete pogledati ovde