Obaveštenje o dežurstvu

Datum objave: 17-02-2022


IPC obaveštava sve svoje pretplatnike da će služba KONSULTACIJA u vezi izrade GODIŠNJIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA za BUDŽETSKE KORISNIKE,
raditi u subotu, 19. i 26. februara 2022. godine u vremenu od 10 do 13h.

Tel. 011/ 306-76-58, 306-76-68, 361-44-25, 361-45-48, 361-31-56, 361-31-57