Obaveštenje o nedostupnosti Portala javnih nabavki

Datum objave: 30-05-2023


Kancelarija za javne nabavke je obavestila korisnike Portala javnih nabavki da su zbog otežanog rada Portala javnih nabavki, sva otvaranja ponuda zakazana za 31. maj 2023. godine do 10 časova blokirana i da su naručioci dužni da u ovim postupcima javnih nabavki postupe u skladu sa odredbama člana 87. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik RS", broj 91/2019), odnosno da rok za podnošenje prijava ili ponuda produži za najmanje četiri dana, ako Portal javnih nabavki nije bio dostupan u toku perioda od četiri sata pre isteka roka za podnošenje prijava ili ponuda.