OBAVEŠTENJE O POVRAĆAJU SREDSTAVA ODNOSNO OBUSTAVI POSTUPKA UTVRĐIVANJA

Datum objave: 12-01-2016


 

Na sajtu Poreske uprave objavljeno je Obaveštenje o povraćaju sredstava odnosno obustavi postupka utvrđivanja tzv. solidarnog poreza, kao i model Zahteva za povraćaj razlike za uplatu neto prihoda lica u javnom sektoru/obustava postupka.

 

U nastavku dajemo tekst Obaveštenja:

 

"Obaveštavamo fizička lica kojima je vršeno umanjenje neto prihoda, shodno odredbama Zakona o umanjenju neto prihoda lica u javnom sektoru po osnovu primanja koja su isplaćena u jednom obračunskom periodu, a odnose se na primanja za više obračunskih perioda, da mogu podneti zahtev nadležnoj organizacionoj jedinici Poreske uprave, u cilju vršenja povraćaja plaćene razlike za uplatu neto prihoda, odnosno obustave postupka utvrđivanja tzv. solidarnog poreza, na osnovu Zaključka Vlade Republike Srbije.

Zahtev za povraćaj sredstava odnosno obustavu postupka utvrđivanja tzv. solidarnog poreza podnosi se nadležnoj organizacionoj jedinici prema mestu prebivališta odnosno boravišta fizičkog lica. Zahtev mogu podneti fizička lica kojima je vršeno umanjenje neto prihoda, shodno odredbama Zakona o umanjenju neto prihoda lica u javnom sektoru po osnovu primanja koja su isplaćena u jednom obračunskom periodu, a odnose se na primanja za više obračunskih perioda.

Uz zahtev je potrebno priložiti na uvid verodostojnu dokumentaciju - obračun primanja za svaki obračunski period - isplatni list ili odgovarajući ugovor za obračun primanja koji se odnose na više obračunskih perioda, odnosno drugi akt isplatioca prihoda kojim se dokazuje isplata prihoda obračunatih za veći broj meseci a izvršenih u jednom mesecu.

Na osnovu podnetog zahteva i sprovedenog postupka, Poreska uprava donosi rešenje o povraćaju plaćene razlike za uplatu neto prihoda na tekući račun podnosioca, odnosno obustavu postupka utvrđivanja tzv. solidarnog poreza."