Obaveštenje Poreske uprave o privremenoj promeni režima za korišćenje portala Poreske uprave u periodu do 1. jula 2019. godine

Datum objave: 27-06-2019


Poreska uprava je dana 27. juna 2019. godine na svom sajtu objavila obaveštenje poreskim obveznicima o privremenoj promeni režima za korišćenje portala Poreske uprave u period do 1.jula 2019. godine.

Obaveštenje prenosimo u celosti:

"U toku su aktivnosti na uspostavljanju nove organizacione strukture Poreske uprave od 01.07.2019. godine i u okviru ovih aktivnosti izvršiće se niz organizacionih, tehničkih i ostalih radnji u periodu do 01.07.2019. godine.

Obaveštavamo vas da u okviru postupka prilagođavanja IKT infrastrukture Poreske uprave novoj organizacionoj strukturi Poreske uprave od 01.07.2019. godine doći će do privremene promene režima za korišćenje portala Poreske uprave, i to prvenstveno u delu e-porezi pomoću koga vršite podnošenje poreskih prijava elektronskim putem, koristite servis za izdavanje elektronskih poreskih uverenja i slično.

Promena režima korišćenja znači da će vam određene elektronske usluge biti nedostupne u sledećim vremenskim intervalima i to:

Informacioni sistem koji koriste poreski obveznici (E-portal) biće nedostupan u periodu od 29.06.2019. godinu od 16:00 časova do 01.07.2019. godine u 06:00 časova.

Informacioni sistem koji koriste poreski obveznici - servis Refakcija i oslobođanje PDVa biće nedostupan u periodu od 27.06.2019. godinu od 16:00 časova do 01.07.2019. godine u 06:00 časova.

Informacioni sistem koji koriste drugi državni organi preko eZup portala biće nedostupan u periodu od 27.06.2019. godinu od 16:00 časova do 01.07.2019. godine u 06:00 časova.

Obaveštavamo da poreski obveznici neće trpeti nikakve pravne posledice zbog nemogućnosti korišćenja elektronskih servisa Poreske uprave u navedenom periodu."