Objašnjenje u vezi sa godišnjim porezom na dohodak građana za 2018. godinu objavljeno je na sajtu Ministarstva finansija

Datum objave: 03-04-2019


Na sajtu Ministarstva finansija objavljeno je Objašnjenje u vezi sa godišnjim porezom na dohodak građana za 2018. godinu kojim su date osnovne instrukcije za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana za 2018. godinu.

 

Rok za predaju poreske prijave PPDG-2R ističe 15. maja 2019. godine.

 

Integralni tekst Objašnjenja možete videti ovde