Objašnjenje u vezi sa godišnjim porezom na dohodak građana za 2020. godinu

Datum objave: 16-03-2021


Na sajtu Ministarstva finansija RS objavljeno je Objašnjenje u vezi sa godišnjim porezom na dohodak građana za 2020. godinu kojim su date instrukcije za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana za 2020. godinu.

Obveznik godišnjeg poreza na dohodak građana za 2020. godinu dužan je da podnese poresku prijavu PPDG-2R sa tačnim podacima nadležnom poreskom organu najkasnije do 17. maja 2021. godine.

Integralni tekst Objašnjenja u vezi sa godišnjim porezom na dohodak građana za 2020. godinu možete pogledati ovde.