Objašnjenje u vezi sa godišnjim porezom na dohodak građana za 2021. godinu

Datum objave: 12-04-2022


Na sajtu Ministarstva finansija RS objavljeno je Objašnjenje u vezi sa godišnjim porezom na dohodak građana za 2021. godinu kojim su date instrukcije za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana za 2021. godinu.

Obveznik godišnjeg poreza na dohodak građana za 2021. godinu dužan je da podnese poresku prijavu PPDG-2R sa tačnim podacima nadležnom poreskom organu najkasnije do 16. maja 2022. godine.

Integralni tekst Objašnjenja u vezi sa godišnjim porezom na dohodak građana za 2021. godinu možete pogledati ovde.