Objašnjenje u vezi sa godišnjim porezom na dohodak građana za 2022. godinu

Datum objave: 11-04-2023


Na sajtu Ministarstva finansija RS objavljeno je Objašnjenje u vezi sa godišnjim porezom na dohodak građana za 2022. godinu kojim su date instrukcije za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana za 2022. godinu.

Integralni tekst ovog objašnjenja možete pogledati ovde.