Objašnjenje u vezi sa početkom primene posebne obaveze elektronskog evidentiranja obračuna PDV-a za subjekte privatnog sektora

Datum objave: 29-06-2022


Na zvaničnoj internet stranici www.efaktura.gov.rs, objavljeno je Objašnjenje u vezi sa početkom primene posebne obaveze elektronskog evidentiranja obračuna PDV-a za subjekte privatnog sektora, broj 011-00-584/2022-41 od 24. juna 2022. godine (u daljem tekstu: Objašnjenje) u kome je navedeno da posebnu obavezu elektronskog evidentiranja obračuna poreza na dodatu vrednost iz člana 4. Zakona o elektronskom fakturisanju ("Službeni glasnik RS", br. 44/2021 i 129/2021) imaju:

  • subjekti javnog sektora - počev od 1. maja 2022. godine;
  • subjekti privatnog sektora - počev od 1. januara 2023. godine.

Celokupno Objašnjenje možete pročitati na https://www.efaktura.gov.rs/extfile/sr/1215/Objasnjenje%20PDV_cr.pdf