Objavljen javni poziv za dodelu subvencije za podršku radu autobuskih prevoznika

Datum objave: 02-03-2021


Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture (Ministarstvo) na osnovu Zaključka Vlade 05 broj: 401-1279/2021-1 od 11. februara 2021. godine raspisalo je javni poziv za dodelu subvencija za podršku radu autobuskih prevoznika zbog poteškoća u poslovanju prouzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2.

Pravo na subvenciju ima prevoznik, odnosno privredno društvo ili preduzetnik koji poseduje licencu za prevoz putnika koju izdaje Ministarstvo.

Da bi prevoznik ostvario pravo na subvenciju potrebno je da ispunjava sledeće  uslove:

  • da ima licencu za prevoz putnika;
  • da nad prevoznikom nije pokrenut stečajni postupak;
  • da se nad prevoznikom ne sprovodi postupak za unapred pripremljen plan reorganizacije ili da na snazi nisu mere iz unapred pripremljenog plana reorganizacije (UPPR);
  • da se nad prevoznikom ne sprovodi plan reorganizacije ili da na snazi nisu mere iz unapred pripremljenog plana reorganizacije (UPPR) ili postupak likvidacije;
  • da prevoznik nije obuhvaćen Spiskom korisnika javnih sredstava utvrđenim u skladu sa Pravilnikom o Spisku korisnika javnih sredstava ("Službeni glasnik RS", broj 160/2020).

Sredstva se dodeljuju u šest jednakih mesečnih rata u visini od po 600 evra po svakom registrovanom autobusu za koga prevoznik poseduje izvod licence, a isplata će biti izvršena na namenske dinarske račune, u dinarskoj protivvrednosti obračunatoj po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan kada je državna pomoć dodeljena.

Privredni subjekat gubi pravo na korišćenje subvencije ukoliko smanji broj zaposlenih za više od 10% zaključno sa istekom perioda od tri meseca nakon poslednje isplate subvencije, ne računajući zaposlene koji su sa privrednim subjektom zaključili ugovor o radu na određeno vreme zaključno sa istekom perioda od tri meseca nakon poslednje isplate subvencije.

Obrazac zahteva možete pronaći na sajtu: https://www.mgsi.gov.rs/.

Rok za podnošenje zahteva je 22. mart 2021. godine.

Sve dodatne informacije zainteresovani mogu dobiti na e-mail adresi: drumski.putnicki@mgsi.gov.rs.