OBJAVLJEN JE MODEL KONKURSNE DOKUMENTACIJE ZA NABAVKU HRANE SA ZAKLJUČENJEM OKVIRNOG SPORAZUMA

Datum objave: 19-12-2017


Uprava za javne nabavke je pripremila i objavila Model konkursne dokumentacije za za nabavku hrane sa zaključenjem okvirnog sporazuma. Model konkursne dokumentacije je objavljen na internet strani Uprave za javne nabavke, u sekciji: dokumenti/modeli dokumenata i može se preuzeti preko linka: http://www.ujn.gov.rs/ci/documents/models.