OBJAVLJEN JE MODEL KONKURSNE DOKUMENTACIJE ZA USLUGE SERVISIRANJA I ODRŽAVANJA VOZILA SA ZAKLJUČENJEM OKVIRNOG SPORAZUMA

Datum objave: 16-11-2017


 

Uprava za javne nabavke je pripremila i objavila Model konkursne dokumentacije za usluge servisiranja i održavanja vozila sa zaključenjem okvirnog sporazuma. Model konkursne dokumentacije je objavljen na internet strani Uprave za javne nabavke, u sekciji: dokumenti/modeli dokumenata i može se preuzeti preko linka: http://www.ujn.gov.rs/ci/documents/models.