Objavljen je Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o akcizama

Datum objave: 20-11-2020


Ministarstvo finansija Republike Srbije na svojoj Internet stranici objavilo je Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o akcizama.

Sugestije i primedbe mogu se dostaviti Ministarstvu finansija Republike Srbije isključivo elektronskim putem na e-mail adresu: fiskalni.sektor@mfin.gov.rs najkasnije do 23. novembra 2020. godine, do 15:30h.

Predviđeni početak primene većine odredaba Zakona o izmenama i dopunama Zakona o akcizama je 1. januar 2021. godine.

Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o akcizama možete preuzeti na internet stranici Ministarstva finansija.