Objavljen je Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji

Datum objave: 03-10-2019


Na sajtu Ministarstva finansija objavljen je Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji.

Eventualne sugestije i primedbe mogu se dostaviti Ministarstvu finansija - Sektor za fiskalni sistem najkasnije do 10. oktobra 2019. godine do 15.30 sati na adresu fiskalni.sektor@mfin.gov.rs.