Objavljen je Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama

Datum objave: 14-11-2022


Na internet stranici Ministarstva finansija objavljen je Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama.

Eventualne sugestije i primedbe zainteresovana lica mogu da dostave Sektoru za digitalizaciju putem elektronske pošte na adresu: elektronsko.fakturisanje@mfin.gov.rs, najkasnije do 14. novembra 2022. godine, do kraja radnog vremena.