Objavljen je Nacrt zakona o javnim nabavkama i upućen poziv za javnu raspravu

Datum objave: 04-10-2018


Na sajtu Ministarstva finansija objavljen je Nacrt zakona o javnim nabavkama i upućen Javni poziv za učešće u javnoj raspravi o ovom nacrtu.

Javna rasprava o Nacrtu zakona o javnim nabavkama sprovodi se u periodu od 3. do 22. oktobra 2018. godine i u formi okruglog stola organizuju Ministarstvo finansija, Uprava za javne nabavke i Privredna komora Srbije, i to:

- 8. oktobra 2018. godine, od 9,00 do 11,00 časova, u prostorijama Regionalne privredne komore Južnobačkog upravnog okruga (RPK Novi Sad), ul. Narodnog fronta 10, 21000 Novi Sad;

- 12. oktobra 2018. godine, od 12,00 do 14,00 časova, u prostorijama Regionalne privredne komore Niškog, Pirotskog i Topličkog upravnog okruga (RPK Niš), ul. Dobrička 2, 18000 Niš;

- 10. oktobra 2018. godine, od 12,00 do 14,00 časova, u prostorijama Privredne komore Srbije, ul. Resavska 13-15, 11000 Beograd.

Ministarstvo finansija je pozvalo sve zainteresovane, kao i stručnu javnost da se upoznaju sa Nacrtom zakona o javnim nabavkama i da svoje primedbe, predloge i sugestije dostave na obrascu koji je u prilogu ovog javnog poziva, putem elektronske pošte na adresu: javnarasprava@ujn.gov.rs.

Nacrt zakona o javnim nabavkama se može preuzeti na sajtu Ministarstva finansija.