Objavljen je novi Obrazac 1 - Prijava za utvrđivanje naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine

Datum objave: 06-04-2024


U "Službenom glasniku RS", broj 30/2024 objavljeni su NOVI propisi u vezi sa podnošenjem prijave za utvrđivanje naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine, i to:

  • Uredba o kriterijumima za određivanje aktivnosti koje utiču na životnu sredinu i iznosima naknada (Uredba) i
  • Pravilnik o izgledu, sadržini i načinu dostavljanja prijave za naknadu za zaštitu i unapređivanje životne sredine (Pravilnik).

Pravilnikom je propisan novi Obrazac 1 - Prijava za utvrđivanje naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine za obavljanje aktivnosti koje utiču na životnu sredinu (prijava).

Pored novog obrasca izvršene su i izmene određenih kriterijuma za utvrđivanje ove naknade koje se primenjuju počev od 2024. godine (izvršene su izmene u odnosu na ranije važeće kriterijume).

Za 2024. godinu, prijava se podnosi na novom Obrascu 1, najkasnije do 30. aprila 2024. godine.

Navedeni propisi se primenjuju od 6. aprila 2024. godine.

O Uredbi i Pravilniku detaljnije se možete informisati u časopisu Revizor broj 10, kao i u elektronskom paketu IPC.FiP.