OBJAVLJEN JE NOVI PRAVILNIK O EVIDENCIJI I PREGLEDU OBRAČUNA PDV

Datum objave: 07-10-2017


U "Službenom glasniku RS", broj 90/2017 objavljen je novi Pravilnik o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV i o obliku i sadržini pregleda obračuna PDV čije odredbe počinju da se primenjuju od 1. januara 2018. godine.

 

Novim Pravilnikom ukinuta je obaveza obveznika da u evidencijama prikazuju podatke koji bliže određuju dobra, odnosno usluge (npr. naziv, vrsta, model, tip, količina, obim i dr.) koja je bila propisana prethodnim Pravilnikom o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV i obliku i sadržini pregleda obračuna PDV.

 

Isto tako, propisan je novi Obrazac POPDV - Pregled obračuna PDV za poreski period od ______ do _______ 20__. godine koji će se dostavljati elektronskim putem uz poresku prijavu za PDV, počev od podnošenja poreske prijave za prvi poreski period 2018. godine. Na osnovu podataka iz evidencije o PDV, obveznik PDV za svaki poreski period sačinjava pregled obračuna PDV na osnovu kojeg unosi podatke u poresku prijavu.

 

Tekst Pravilnika već se nalazi u našim elektronskim paketima FiP i RaP odnosno online aplikaciji ipcpropisi.rs.

 

Detaljnije o svim novinama koje donosi Pravilnik možete se informisati u časopisima Revizor i Budžet, elektronskim paketima IPC.FiP i IPC.RaP odnosno online aplikaciji: ipcpropisi.rs.

 

IPC će u cilju detaljnijeg i pravovremenog informisanja o novinama i obavezama koje propisuje novi Pravilnik organizovati jednodnevna SAVETOVANJA-TRENINGE, tokom oktobra, u sledećim mestima:

 

- PALIĆ, 21. oktobar 2017. godine,

- BEOGRAD, 25. oktobar 2017. godine i

- NOVI SAD, 30. oktobar 2017. godine.