Objavljen je Obrazac Zahteva za izdavanje dozvole za pružanje računovodstvenih usluga

Datum objave: 16-09-2020


Na sajtu Komore ovlašćenih revizora objavljen je Obrazac Zahteva za izdavanje dozvole za pružanje računovodstvenih usluga. Obrazac se popunjava on-line ili klasičnim putem (postoji obrazac u PDF formatu). Obrazac se može naći na sledećoj web adresi: https://www.kor.rs/obrasci.asp

Prema članu 16. stav 1. Zakona o računovodstvu ("Službeni glasnik RS", broj 73/2019) vođenje poslovnih knjiga i sastavljanje finansijskih izveštaja pravno lice, odnosno preduzetnik može poveriti ugovorom u skladu sa zakonom, pravnom licu ili preduzetniku, koji je upisan u Registar pružalaca računovodstvenih usluga.

Prema članu 17. stav 1. Zakona o računovodstvu Registar pružalaca računovodstvenih usluga vodi Agencija za privredne registre.

Članom 18. Zakona o računovodstvu propisano je da u Registar pružalaca računovodstvenih usluga može biti upisano pravno lice, odnosno preduzetnik koji ima dozvolu za pružanje računovodstvenih usluga izdatu u skladu sa ovim zakonom, a dozvolu daje Komora ovlašćenih revizora.

Članom 62. Zakona o računovodstvu propisano je da Registar pružalaca računovodstvenih usluga počinje sa radom 1. januara 2021. godine.

Pružaoci računovodstvenih usluga su dužni da usklade svoje poslovanje sa odredbama Zakona o računovodstvu (što znači i da se upišu u Registar pružalaca računovodstvenih usluga) najkasnije u roku od tri godine od dana stupanja na snagu Zakona o računovodstvu, tj. do 31. decembra 2022. godine.