Objavljen je podatak o prosečnoj zaradi za period oktobar 2021. - septembar 2022. godine (100.072 dinara)

Datum objave: 25-11-2022


U "Službenom glasniku RS", broj 130/2022 od 25. novembra 2022. godine, objavljen je podatak o prosečnoj zaradi u Republici Srbiji isplaćenoj za period od oktobra 2021. do septembra 2022. godine koji služi za utvrđivanje iznosa najniže i najviše mesečne osnovice za obračun i plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje u 2023. godini.

Prosečna zarada po zaposlenom u Republici Srbiji isplaćena za period od oktobra 2021. do septembra 2022. godine iznosila je 100.072 dinara.