Objavljen je Pravilnik o PDV

Datum objave: 14-04-2021


U "Službenom glasniku RS", broj 37/2021 objavljen je Pravilnik o porezu na dodatu vrednost koji će se primenjivati od 1. jula 2021. godine. Navedeni pravilnik ima 282 člana, obuhvata sve postojeće pravilnike koji su integrisani u jedinstveni pravilnik i koji su pretrpeli i značajne izmene.

Najznačajnije izmene odnose se na sledeće:

  • oporezivanje prometa dobara i usluga iz oblasti građevinarstva,
  • utvrđivanje poreske osnovice i naknadne izmene poreske osnovice,
  • određivanje reklamnog materijala, poslovnih uzoraka i drugih poklona manje vrednosti,
  • način i postupak ostvarivanja poreskih oslobođenja sa pravom na odbitak prethodnog poreza i bez prava na odbitak prethodnog poreza,
  • prenos celokupne ili dela imovine,
  • izdavanje računa,
  • vođenje evidencije o PDV i iskazivanje podataka u Obrascu POPDV i dr.

Prelaznom odredbom propisano je da ako je za promet dobara ili usluga, koji se vrši od 1. jula 2021. godine, naplaćena, odnosno plaćena naknada ili deo naknade zaključno sa 30. junom 2021. godine, na taj promet primenjuju se propisi koji važe na dan 30. juna 2021. godine, tj. trenutno važeći pravilnici.

Detaljnije o novinama koje donosi novi pravilnik možete se informisati u elektronskom paketu IPC.FiP, štampanim izdanjima časopisa Revizor broj 10 i Budžet broj 9, kao i na IPC webinarima 27. i 28. aprila i dvodnevnom IPC treningu koji će se održati 20. i 21. maja 2021. godine.