Objavljen je Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad za sprečavanje pojave i širenja epidemije zarazne bolesti

Datum objave: 06-07-2020


U "Službenom glasniku Republike Srbije", broj 94/2020 od 3. jula 2020. godine objavljen je Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad za sprečavanje pojave i širenja epidemije zarazne bolesti, koji stupa na snagu 11. jula 2020. godine.

Ovim pravilnikom propisuju se preventivne mere koje je poslodavac dužan da primeni radi sprečavanja pojave i širenja zarazne bolesti i otklanjanja rizika za bezbedan i zdrav rad zaposlenih, kao i lica koja se zateknu u radnoj okolini, kada nadležni organ proglasi epidemiju zarazne bolesti.

Detaljnije o ovom pravilniku možete da se informišete u časopisu Pravnik i elektronskom paketu IPC.RaP.