Objavljen je Predlog strategije razvoja javnih nabavki u Republici Srbiji za period 2019-2023. godine i upućen javni poziv za učešće u javnoj raspravi

Datum objave: 22-07-2019


Uprava za javne nabavke je objavila Predlog strategije razvoja javnih nabavki u Republici Srbiji za period 2019-2023. godina (dalje: Predlog strategije) i u okviru postupka izrade ove strategije sprovodi javnu raspravu o Predlogu strategije.

Predlog strategije je usaglašen sa drugim nacionalnim strateškim dokumentima, kao i rešenjima koja se nalaze u Zakonu o javnim nabavkama i podzakonskim aktima iz oblasti javnih nabavki. Dana 17. jula 2019. godine, u Beogradu, organizovan je okrugli sto u okviru Programa javne rasprave o Predlogu strategije.

Javna rasprava o Predlogu strategije sprovodi se u periodu od 8. do 29. jula 2019. godine. Zainteresovani građani, kao i stručna javnost su pozvani da se u okviru javne rasprave upoznaju sa tekstom Predloga strategije i daju svoje komentare, sugestije i predloge.

Predlozi, sugestije, inicijative i komentari dostavljaju se Upravi za javne nabavke putem elektronske pošte na e-mail adresu: office@ujn.gov.rs ili poštom na adresu Uprava za javne nabavke, Beograd, Nemanjina br. 22-26, sa napomenom: "Za Predlog strategije razvoja javnih nabavki".

Predlog strategije, Akcioni plan za sprovođenje Strategije za period 2019-2020. godine kao i obrazac za dostavljanje komentara može se preuzeti na internet prezentaciji Uprave za javne nabavke.