Objavljen Vodič kroz monitoring nad primenom propisa iz oblasti javnih nabavki

Datum objave: 31-01-2022


Kancelarija za javne nabavke objavila je Vodič kroz monitoring nad primenom propisa iz oblasti javnih nabavki (dalje: Vodič) koji pored opisa opštih karakteristika monitoringa i pojašnjenja zakonskih i podzakonskih rešenja, sadrži i pregled najčešćih nepravilnosti uočenih prilikom sprovođenja monitoringa javnih nabavki.

Vodič je namenjen svim zainteresovanim pravnim ili fizičkim licima, koja su uočila određene nepravilnosti u postupcima javnih nabavki koje sprovode naručioci u Republici Srbiji, ali i organima državne uprave, organima autonomne pokrajine i jedinicama lokalne samouprave ali i drugim nadležnih državnim organima, kao što su nadležna tužilaštva, policijske uprave, nadležni sudovi, Agencija za sprečavanje korupcije itd. 

Monitoring sprovodi Kancelarija za javne nabavke nad primenom propisa iz oblasti javnih nabavki (član 179. stav 1. tačka 2) ZJN).