Objavljena je Carinska tarifa za 2020. godinu

Datum objave: 06-12-2019


U “Službenom glasniku RS”, broj 85/2019, objavljena je Uredba o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2020. godinu.

Ovom uredbom usklađuje se nomenklatura Carinske tarife sa Kombinovanom nomenklaturom Evropske unije za 2020. godinu, koja će se primenjivati na svrstavanje proizvoda.

Uredbom su obuhvaćene sledeće oblasti:

  • Osnovna pravila za primenjivanje carinske tarife;
  • Pregled oznaka, simbola i skraćenica;
  • Korelaciona tabela i
  • Kvote za uvoz iz Evropske unije, kvote za uvoz iz Turske, kvote za uvoz iz Švajcarske i Lihenštajna.

Ova uredba se primenjuje se od 1. januara 2020. godine.