Objavljena je Carinska tarifa za 2024. godinu

Datum objave: 01-12-2023


U "Službenom glasniku RS", broj 106/2023 objavljena je Uredba o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2024. godinu (u daljem tekstu: Uredba), kojom se usklađuje nomenklatura Carinske tarife sa Kombinovanom nomenklaturom Evropske unije za 2024. godinu, koja će se primenjivati na svrstavanje proizvoda u Carinskoj tarifi.

Uredba obuhvata i stope, odnosno iznose carine utvrđene Carinskom tarifom koja čini sastavni deo Zakona o Carinskoj tarifi, kao i stope carine koje se primenjuju u skladu sa zaključenim sporazumima o slobodnoj trgovini, primenjene na usklađenu nomenklaturu.

Ova uredba se primenjuje od 1. januara 2024. godine.

Tekst Uredbe možete pogledati ovde.