Objavljena je nova verzija Tehničkog uputstva u vezi evidencije preko fiskalnog uređaja (fiskalna kasa)

Datum objave: 17-07-2023


U novoj verziji 1.15 Tehničkog uputstva za administrativni i tehnički pregled funkcionalnosti ESIR-a ili L-PFR-a, koje je objavljeno 17.7.2023. godine, data su bliža objašnjenja izmena koja se odnose na:

  • Poništavanje računa u slučaju greške;
  • Jednonamenski vaučer;
  • Račun sa identifikacijom kupca - šifarnik.

Detaljnije o novinama koje donosi nova verzija navedenog tehničkog uputstva možete se informisati u našim časopisima Revizor br. 16/2023 i Budžet br. 15/2023, kao i u elektronskom paketu IPC.FiP.