Objavljena je Odluka o uslovima za izuzimanje od plaćanja carinskih dažbina za određenu robu

Datum objave: 01-04-2020


Odlukom o uslovima za izuzimanje od plaćanja carinskih dažbina za određenu robu ("Službeni glasnik RS”, broj 48/2020), izuzima se od plaćanja carinskih dažbina uvoz etil-alkohola, alkoholne jačine 80% vol ili jače, nedenaturisanog, pod tarifnim brojem 2207 10 00 00, u periodu od 1. aprila do 1 maja 2020. godine.

Ova odluka stupa na snagu 1. aprila 2020. godine.