Objavljena je usklađena nomenklatura Carinske tarife za 2021. godinu

Datum objave: 18-05-2021


U "Službenom glasniku RS", broj 50/2021 objavljena je Uredba o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2021. godinu, kojom se usklađuje nomenklatura Carinske tarife sa Kombinovanom nomenklaturom Evropske unije za 2021. godinu (koja će se primenjivati na svrstavanje proizvoda u Carinskoj tarifi).

Ova uredba obuhvata i stope, odnosno iznose carine utvrđene Carinskom tarifom koja čini sastavni deo Zakona o Carinskoj tarifi, kao i stope carine koje se primenjuju u skladu sa zaključenim sporazumima o slobodnoj trgovini.

Ova uredba se primenjuje od 20. maja 2021. godine.