Objavljena radna verzija Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama

Datum objave: 28-10-2020


Ministarstvo finansija Republike Srbije na svojoj Internet stranici objavilo je radnu verziju Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama.

Sugestije i primedbe mogu da se dostave Sektoru za fiskalni sistem putem elektronske pošte na adresu: fiskalni.sektor@mfin.gov.rs najkasnije do 4. novembra 2020. godine, do 15:30 sati.