Objavljena su korisnička uputstva za podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize u elektronskom obliku

Datum objave: 11-03-2022


Na sajtu Poreske uprave objavljena su korisnička uputstva za podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na obrascima REF-T, REF-G, REF-I i REF-ETE u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave, i to:

  • Korisničko uputstvo za podnošenje zahteva REF-T, objavljeno u delu "Pravna lica/Preduzetnici - Pregled propisa - Korisnička uputstva",
  • Korisničko uputstvo za podnošenje zahteva REF-G, objavljeno u delu "Pravna lica/Preduzetnici/Fizička lica - Pregled propisa - Korisnička uputstva",
  • Korisničko uputstvo za podnošenje zahteva REF-I, objavljeno u delu "Pravna lica/Preduzetnici - Pregled propisa - Korisnička uputstva",
  • Korisničko uputstvo za podnošenje zahteva REF-ETE, objavljeno u delu "Pravna lica - Pregled propisa - Korisnička uputstva".