Objavljene radne verzije Nacrta zakona o izmenama i dopunama ZPPPA i Zakona o porezima na imovinu

Datum objave: 28-10-2020


Ministarstvo finansija Republike Srbije na svojoj Internet stranici objavilo je:

  • radnu verziju Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji i
  • radnu verziju Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu.

Sugestije i primedbe mogu da se dostave Sektoru za fiskalni sistem putem elektronske pošte na adresu: fiskalni.sektor@mfin.gov.rs najkasnije do 4. novembra 2020. godine, do 15:30 sati.