Objavljene su detaljne instrukcije za privredne subjekte u vezi sa postupkom za izdavanje dozvola za kretanje u vremenu od 20:00 do 05:00 časova

Datum objave: 20-03-2020


U skladu sa Naredbom o ograničenju i zabrani kretanja lica na teritoriji Republike Srbije ("Službeni glasnik RS", broj 34/2020), Ministarstvo privrede Republike Srbije objavilo je detaljne instrukcije za privredne subjekte, u vezi sa postupkom za izdavanje dozvola za kretanje, u vremenu od 20:00 do 05:00 časova.

Na sajtu Privredne komore Srbije možete pronaći detaljne instrukcije u vezi sa dobijanjem dozvole za kretanje.